דמוקרטיה
דמוקרטיה
בלי כותרת

דמוקרטיה

הדמוקרטיה הנה צורת ארגון הממשל והחברה המושתתת על ערכי שוויון, חירות וצדק חברתי. ללא עולם ערכים מכונן זה, יוותר המשטר הדמוקרטי צורה פורמאלית הנעדרת תוקף מוסרי.
פעילות המעורר בעולם התוכן דמוקרטיה נוגעת בסוגיות מורכבות העומדות על סדר יומה של החברה הישראלית - מהן חולשותיה ונקודות הכח של צורת הממשל שלנו? אילו גורמים ומגמות מסכנים את קיומה של הדמוקרטיה בימינו? כיצד מתמודדים עם המתח הגלום בקיום מדינה יהודית ודמוקרטית? מהו חלקו של האזרח בקיומה של הדמוקרטיה הלכה למעשה ובכלל זאת של בני הנוער?
אנו מבקשים להנחיל חזון של חברה צודקת וטובה יותר, המעמידה במרכזה את האדם ואושרו, תוך דרישה מכל אחד ואחת לעמוד על קיומם של ערכי הדמוקרטיה כמעשה יומי-יומי חברתי אקטיבי.

אולי יעניין אותך גם :
דרור ישראל - אודות 
 

מדינה יהודית דמוקרטית
מדינה יהודית דמוקרטית
יום סמינר שבבסיסו דילמות ומתחים העולים מיסודה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית... (המשך)
רצח רבין והחברה הישראלית
רצח רבין והחברה הישראלית
סמינר בו נפרוש את את המגמות והתהליכים בחברה הישראלית אשר הובילו לרצח ראש הממשלה ושר הבטחון יצחק רבין ז"ל ועומד על השפעות הרצח על החברה הישראלית מאז ועד היום... (המשך)
מסע בעקבות הדמוקרטיה - סיור בחיפה
מסע בעקבות הדמוקרטיה - סיור בחיפה
סיור בשכונת הדר בחיפה ומסביבה - דילמות העולות מהמפגש עם האחר ועל היכולת לקיים חברה מסך כל חלקיה... (המשך)
תופעת ההמון - סכנה לדמוקרטיה
תופעת ההמון - סכנה לדמוקרטיה
יום סמינר בבית הספר שמטרתו התמודדות עם תופעת ההמון ומיקומו ביחס לחברה הדמוקרטית... (המשך)
מסע בעקבות הדמוקרטיה - סיור בירושלים
מסע בעקבות הדמוקרטיה - סיור בירושלים
יום סיור ויום עיבוד בעקבות ליבתה הערכית של הדמוקרטיה ודילמות בדמוקרטיה הישראלית... (המשך)