מפגשי מחנכים
מפגשי מחנכים
מפגשי מחנכים
מפגשי מחנכים
בלי כותרת

מפגשי מחנכים

מתוך תפישה הרואה במחנך אדם האמון על הובלת התהליך לתלמידים באופן שוטף ומעמיק, אנו מעוניינים ליצור שותפות חינוכית עם בית הספר וצוות המחנכים. שותפות זו נרקמת הן על ידי נשיאת התכנים אל התלמידים, והן על ידי מפגשים יחודיים של שיחה והעמקה בנושאים חברתיים ואקטואלים שונים, אשר נמצאים על סדר יומה של החברה הישראלית בכלל ושל בית הספר בפרט.

מעבר למפגשים אלו, מציע " בית המדרש למחנכים ומבוגרים " השתלמויות מורים בנושאים מגוונים

אולי יעניין אותך גם :
דרור ישראל - אודות