יהדות
בלי כותרת

יהדות

היהדות הנה דת ולאום גם יחד ומהווה חלק בלתי נפרד מזהותנו. שורשיה במסורת עתיקת יומין האוצרת בתוכה ערכים עמוקים של תרבות, מוסר וצדק.
פעילות המעורר בעולם התוכן יהדות מציפה את הבלבול הקיים כיום בחברה בכלל ובקרב בני הנוער בפרט, בדבר הזיקה הרצויה ליהדות כמעגל זהות אישי ולאומי ומנסה להציב מצפן דרך מפגש עם סיפורים, מסורות, ודילמות מעולם היהדות ותוך שימוש במקורות מתוך 'ארון הספרים היהודי'.

מול הדימוי הרווח לפיו יהודי הוא רק האדם הדתי או החרדי, וכתשובה למי שאיבד קשר ליהדותו, אנו משרטטים קווים לדמותו של היהודי הריבוני - אדם הרואה עצמו כחלק משרשרת הדורות, אחראי על המשכה של היהדות ושותף פעיל בעיצוב עצמו ועיצוב העם על הלכותיו ומנהגיו.

אולי יעניין אותך גם :
דרור ישראל - אודות

זהות יהודית
זהות יהודית
מה אני יותר, יהודי או ישראלי? מה עושה אותי יהודי? האם אני חייב להיות דתי בכדי להיות יהודי?... (המשך)
שבועות
שבועות
כי המצוה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום--לא-נפלאת היא ממך, ולא רחוקה היא... כי-קרוב אליך הדבר, מאוד: בפיך ובלבבך, לעשותו. ... (המשך)
פסח - בין עבדות לחירות
פסח - בין עבדות לחירות
בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים... (המשך)
אתה הגיבור!
אתה הגיבור!
על הגבורה - אז והיום. סמינר שכבתי לחנוכה... (המשך)
חגי תשרי
חגי תשרי
"שוב נתחיל מחדש" – סמינר שכבתי לחגי תשרי... (המשך)