הרצאות

ניתן להזמין הרצאות לנוער, למבוגרים, למחנכים ולהורים.

הרצאות לדוגמא:

"תיקון העולם משמעו תיקון החינוך" - הרצאה על יסודות החינוך עפ"י קורצ'אק

"נייסד בית ספר שבו לא ילמדו החניכים אותיות מתות מעל גבי נייר מת. הם ילמדו את דרך החיים של בני האדם, מדוע חייהם הם כאלה ולא אחרים, איך אפשר לחיות באורח שונה, מה צריך לדעת ומה צריך לעשות כדי שהחיים יקבלו את מלוא המשמעות של חיי רוח חופשיים."
מתוך "בית הספר של החיים" (1906)

בהרצאה נציג את תפיסתו החינוכית הייחודית של יאנוש קורצ'אק המעניקה לילדים מקום רב לביטוי אישי וגילויים של בגרות ואחריות, וכל זאת תוך תביעה גדולה מן המחנך לפעול עם הילדים ב"גובה העיניים" כדמות שסמכותה נובעת מן המקום החיובי והמשמעותי שהיא מהווה בחייהם של הילדים.
המשתתפים יקבלו במהלך ההרצאה תובנות ומושגי יסוד בתפיסתו החינוכית של קורצ'אק במפגש החינוכי שלהם.


"זכות הילד לכבוד" - הרצאה על תפיסתו של קורצ'אק בנושא גבולות וסמכות המחנך.

כיום מתקשים הורים ומחנכים רבים כיצד להציב לילדים גבולות חינוכיים. בהרצאה נציג כיצד קושר קורצ'אק בין בניין הסמכות החינוכית של המבוגר, לבין זכותם של הילדים לכבוד. עפ"י קורצ'אק, נלמד לשים לב כיצד עלינו לסלק את השרירותיות מחיי הילד, ולהציב מערכת כללים הוגנת, התומכת את ההתפתחות של הילד, ומכבדת את חיי המבוגר והילד כאחד.

 

"קורצ'אק בארץ ישראל" - הרצאה על ביקוריו של קורצ'אק בארץ ויחסו לציונות

"בארץ ישראל יש לראות את הניסיון להשיב לתחייה את הארץ, את השפה, את האדם, את גורלו ואמונתו"

מתוך "רשמים והרהורים"

ההרצאה תעסוק ברשמיו של קורצ'אק מארץ ישראל לאחר ביקוריו בארץ.
במהלך ההרצאה יכירו המדריכים את תפיסתו החינוכית של קורצ'אק ועמדתו לארץ ישראל דרך הקשיים והדילמות בהן נתקל לגבי השפה, האקלים, האמונה והיחס לערבים בארץ ישראל.

חזור להתחלה...