מטרות מרכז ההדרכה לחינוך ברוח קורצ'אק

 
יאנוש קורצ'אק זכור כמחנך דגול שנרצח בשואה, אך גישתו החינוכית הייחודית אינה מספיק מוכרת. התפיסה החינוכית של קורצ'אק רואה בכל ילד אדם שלם, בעל זכויות וחובת כאחד. לפי השקפתו, תפקיד המחנך הינו לעצב את התנאים הרצויים להתפתחות הילד, גופנית, חברתית ונפשית, לוודא כי הוא מקבל מענה לצרכיו הבסיסיים.

גישתו החינוכית של קורצ'אק אינה שיטה סדורה. היא מבוססת על תיעוד שיטתי של הניסיון החינוכי ופיתוח הגישה החינוכית על בסיס הניסיון המצטבר.

אנו מציעים להכיר את קורצ'אק האדם ואת תפישתו החינוכית דרך כל התחנות בהן עבר בחייו – כסופר, כרופא, כמחנך, כמבקר בארץ ישראל הנבנית ואף כשדרן ברדיו הפולני. בכל תחנה בחייו, אסף קורצ'אק עוד חוויות שהשפיעו על גישתו החינוכית והעשירו אותה.

מטרות מרכז ההדרכה לחינוך ברוח קורצ'אק

  1. להמשיך את מפעל ההנצחה של אגודת קורצ'אק וחניכיו.
  2. לקיים פעילות חינוכית ענפה ומגוונת בבתי ספר, פנימיות ומקומות נוספים ברוח מורשתו של קורצ'אק.
  3. להוות מרכז רעיוני פדגוגי למורים, הורים ומחנכים בישראל ובעולם.
  4. להוות מרכז הכשרה בעבור אנשי חינוך הגיל הרך, וגילאי בית הספר ברוח תפיסתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק.

 

חזור להתחלה...