מגב
מגב
מגב
מגב
אתגר מג"ב- פעילות אווטדור
בלי כותרת

פעילויות שוטרים

מזה 9 שנים, "המעורר" שותף בבניה, הובלה וליווי של סדרות החינוך של משמר הגבול תוך כדי ליווי סגלי החינוך של המחט"בים השונים הפרושים בארץ.
שבוע סדרת החינוך נותן ללוחמי החיל, את היכולת לבחון את הדילמות הערכיות שעימם הם מתמודדים בשגרה המבצעית, ומהווה את שיאו של התהליך החינוכי המתרחש בכל פלוגה ופלוגה בהובלת המפקדים.
סדרת החינוך מורכבת מפעילות אתגרית, טיול וידיעת הארץ , יום בסביבת המחט"ב, טיול אופניים, אתר מורשת לאומי ועוד.
כל פעילות כזו מלווה בשיח חינוכי בנושאים שונים בהובלת המפקדים ובליווי סגלי החינוך ומדריכי "המעורר"
המטרות המרכזיות של הסד"ח:
1. התמודדות על חיזוק החוסן הערכי של היחידות
2. המשך בניית השיח הערכי ביחידות החיל. בניית השיח בין הסגל לבין השוטרים ובין השוטרים לבין עצמם.
3. חיזוק מקומו של הסגל הפיקודי כגורם חינוכי בעל עמדה ואמירה מול השוטרים.
4. יצירת מפגש חוויתי מאתגר ומגבש ליחידות ולפלוגות.


הסד"ח בעיקרו מועבר על ידי סגלי החינוך והפיקוד מתוך ההבנה שעליהם מלאכת היומיום, מדריך המעורר, מלווה, מנחה ומסייע לסגלים.

"...נתון מפתיע שמציגה קצינת החינוך של משמר הגבול, אילנה זוהר, ולפיו בארבע השנים האחרונות, מאז החל "המעורר" להעביר סדרות חינוך לשוטרים, ירד מספר התקריות האלימות בין מג"ב לאוכלוסייה אזרחית ב-91%..."

"להרביץ ערכים במג"בניקים", עיתון הארץ, 25/04/08
(ניתון לצפות בכתבה המלאה בקישור שמימין)