בלי כותרת

פעילויות חיילים

ההדרכה של חיילי צה"ל היא אתגר וזכות למדריכי המעורר, עולמות תוכן של ציונות, הנהגה, צדק חברתי שליחות ו מורשת הרצל, יגאל אלון ויצחק רבין, פוגשים את מי שעומס על כתפיו את ההגנה על המדינה והחברה הישראלית

"המעורר" מדריך בקורסי פיקוד וקצונה, קורסי מש"קיות חינוך וקורסי הדרכה שונים, זאת בנוסף להדרכה בשלל יחידות צה"ל השונות, דרך העורפיות ועד היחידות הקדמיות ביותר

פעילות המעורר מוכרת וניתנת להזמנה דרך "מוקד חינוך"